(English) Service Widget

Amdanaf

Pedryn yw gwasanaeth dylunio gwefannau dwyieithog Wyn James. Rwyf wedi fy lleoli ger Bangor, ond mae gen i gysylltiadau cryf â’r Canolbarth. Gyda gorbenion isel gallaf greu gwefannau ymatebol fforddiadwy.

Gwasanaethau

Rwyf yn arbenigo mewn gwefannau i fusnesau cychwynnol, busnesau bach, mentrau cymunedol, ac elusennau. Mae’r gwefannau yn amrywio o flogiau personol i safweoedd e-werthiant, fel y dengys fy mhortffolio.

Pecynnau

Mae gen i becynnau fforddiadwy gogyfer gwefannau ymatebol un-dudalen, neu hyd at 5 dudalen. I wefannau mwy rwy’n teilwra’r wefan i’ch anghenion penodol chi, gan gynnwys rhoi’r opsiwn i chi ddiweddaru’r wefan eich hunan.

Portffolio

Gwely a Brecwast Plas Tirion

Gwely a Brecwast Plas Tirion

The website allows visitors to assess up-to-date availability and make online bookings directly via

Box-bocs.com

Box-bocs.com

Fully bilingual E-commerce website selling handmade wooden boxes made from locally sourced hardwood.

Cymdeithion Sian Shakespear

Cymdeithion Sian Shakespear

Fully bilingual website that promotes interpretation and engagement services in the environmental an

Geirda

Mae Pedryn yn rhoi gwasanaeth effeithiol a chefnogaeth ddi-ffwdan sy'n cynnig tawelwch meddwl bob amser.

Cwmni sydd o hyd yn cynnig gwasanaeth hynod o drylwyr, effeithiol a chywir, a hynny mewn ffordd cwrtais a ddi-lol.

Wyn o gwmni Pedryn sydd wedi bod yn gyfrifol am fy ngwefan o’r cychwyn cyntaf a mae ei wasanaeth wastad wedi bod yn brydlon a thrwyadl tu hwnt. Mae ganddo amynedd dibendraw pan yn delio hefo fy llu cwestiynau pitw man ac yn bwrw iddi gydag ewyllys da, er mwyn cael y maen i’r wal a chynhyrchu gwefan sy’n cael ei edmygu’n fawr gan nifer o fy nghydymgymerwyr.