Portffolio

PAWB – Pobol Atal Wylfa-B

PAWB – Pobol Atal Wylfa-B

Gwefan grŵp sy'n ymgyrchu yn erbyn pwerdy niwclear newydd yn y Wylfa
Canolfan Bwdhaeth Jangchub Ling

Canolfan Bwdhaeth Jangchub Ling

Gwefan Canolfan Bwdhaeth a symudwyd o Weebly i WordPress.
Cartref Preswyl Glen Devon, Rhyl

Cartref Preswyl Glen Devon, Rhyl

Gwefan ymatebol i gartref preswyl Glen Devon yn Rhyl.
Podlediad Datblygu Cymunedol

Podlediad Datblygu Cymunedol

Podlediad a blog am datblygu cymunedol yng Nghymru a thu hwnt.
Podcast Pêl-droed

Podcast Pêl-droed

Podcast about the Welsh International football team
Gwely a Brecwast Plas Tirion

Gwely a Brecwast Plas Tirion

Mae gwefan Gwely a Brecwast Plas Tirion yn caniatáu i ymwelwyr gweld a oes yna ystafelloedd gwag ar gael trwy'r dudalen "Reservations", ac yna i fwcio arlein yn uniongyrchol ar y dudalen.
Cymdeithion Sian Shakespear

Cymdeithion Sian Shakespear

Gwefan hollol ddwyieithog i fusnes bach sy'n cynnig gwasanaethau dehongli a chyfranogi yn y sectorau amgylcheddol a gwasanaethau cyhoeddus, a thu hwnt.
Almair

Almair

Gwefan hollol ddwyieithog cwmni sy'n cyflenwi gwasanaethau ymgynghorol ym meysydd iechyd a diogelwch, rheoli digwyddiadau, datblygu busnes, a sicrhau nawdd o ffynonellau llywodraethol.
Ysgol Goedwig Cymru

Ysgol Goedwig Cymru

Gwefan Ysgol Goedwig Cymru, yn cynnwys parth i aelodau yn unig, a llif o'r cyfraniadau diweddaraf gan Ysgol Goedwig Cymru i'w cyfrifon Facebook a Twitter.
Gofal Canser Gogledd Cymru

Gofal Canser Gogledd Cymru

Gwybodaeth am ddarpariaeth therapi amgen i bobl yng Ngogledd Cymru sy'n byw efo canser.
Cyfreithwyr Carter Vincent

Cyfreithwyr Carter Vincent

Gwefan dwyieithog i gwmni o gyfreithwyr gyda swyddfeydd ym Mangor, Llanfairfechan a Penmaenmawr.
Blog Cymru Wyllt

Blog Cymru Wyllt

Blog dwyieithog am bobl, tirwedd a natur Cymru.