Os gwelwch yn dda nodwch nad yw Gwefannau Pedryn yn parhau i weithredu

 

Please note that Pedryn Websites has ceased trading

Amdanaf

Pedryn yw gwasanaeth llawrydd dylunio gwefannau Wyn James, ger Bangor, Gwynedd. Yn dod yn wreiddiol o Geredigion mae gen i gysylltiadau cryf gyda'r Canolbarth o hyd. Gyda gorbenion isel medraf greu gwefannau dwyieithog, fforddiadwy, ymatebol ac amryddawn.

Gwasanaethau

Rwyf yn arbenigo mewn creu gwefannau i fusnesau sy'n cychwyn, busnesau bach, elusennau a gweithgareddau cymunedol. Gwiriwch fy mhortffolio i weld ystod lawn fy ngwefannau.

Pecynnau

Mae gen i becynnau fforddiadwy un dudalen neu hyd at 8 tudalen, gyda phob gwefan yn un ymatebol sydd wedi eu hoptimeiddio i'r peiriannau chwilio. Gogyfer gwefannau mwy rwyf yn teilwra'r wefan i'ch gofynion, gan gynnig y cyfle i chi diweddaru eich gwefan.

Geirda