Gwefannau Trawiadol Dwyieithog

Ar hyn o bryd nid wyf yn cymryd prosiectau newydd.

Amdanaf

Pedryn yw gwasanaeth llawrydd dylunio gwefannau Wyn James, ger Bangor, Gwynedd. Yn dod yn wreiddiol o Geredigion mae gen i gysylltiadau cryf gyda'r Canolbarth o hyd. Gyda gorbenion isel medraf greu gwefannau dwyieithog, fforddiadwy, ymatebol ac amryddawn.

Gwasanaethau

Rwyf yn arbenigo mewn creu gwefannau i fusnesau sy'n cychwyn, busnesau bach, elusennau a gweithgareddau cymunedol. Gwiriwch fy mhortffolio i weld ystod lawn fy ngwefannau.

Pecynnau

Mae gen i becynnau fforddiadwy un dudalen neu hyd at 8 tudalen, gyda phob gwefan yn un ymatebol sydd wedi eu hoptimeiddio i'r peiriannau chwilio. Gogyfer gwefannau mwy rwyf yn teilwra'r wefan i'ch gofynion, gan gynnig y cyfle i chi diweddaru eich gwefan.

Prosiectau

Geirda

Wyn o gwmni Pedryn sydd wedi bod yn gyfrifol am fy ngwefan o’r cychwyn cyntaf a mae ei wasanaeth wastad wedi bod yn brydlon a thrwyadl tu hwnt. Mae ganddo amynedd dibendraw pan yn delio hefo fy llu cwestiynau pitw man ac yn bwrw iddi gydag ewyllys da, er mwyn cael y maen i’r wal a chynhyrchu gwefan sy’n cael ei edmygu’n fawr gan nifer o fy nghydymgymerwyr.

Cwmni sydd o hyd yn cynnig gwasanaeth hynod o drylwyr, effeithiol a chywir, a hynny mewn ffordd cwrtais a ddi-lol.

Mae Pedryn yn rhoi gwasanaeth effeithiol a chefnogaeth ddi-ffwdan sy'n cynnig tawelwch meddwl bob amser.