(English) Service Widget

Amdanaf

Pedryn yw gwasanaeth dylunio gwefannau dwyieithog Wyn James. Rwyf wedi fy lleoli ger Bangor, ond mae gen i gysylltiadau cryf â’r Canolbarth. Gyda gorbenion isel gallaf greu gwefannau ymatebol fforddiadwy.

Gwasanaethau

Rwyf yn arbenigo mewn gwefannau i fusnesau cychwynnol, busnesau bach, mentrau cymunedol, ac elusennau. Mae’r gwefannau yn amrywio o flogiau personol i safweoedd e-werthiant, fel y dengys fy mhortffolio.

Pecynnau

Mae gen i becynnau fforddiadwy gogyfer gwefannau ymatebol un-dudalen, neu hyd at 5 dudalen. I wefannau mwy rwy’n teilwra’r wefan i’ch anghenion penodol chi, gan gynnwys rhoi’r opsiwn i chi ddiweddaru’r wefan eich hunan.

Portffolio

Cartref Preswyl Glen Devon, Rhyl

Cartref Preswyl Glen Devon, Rhyl

Gwefan ymatebol i gartref preswyl Glen Devon yn Rhyl.
Jess Brainch Psychology

Jess Brainch Psychology

Sport and Exercise Psychologist who also works with people who are living with injury and/or healthcare conditions
Podlediad Datblygu Cymunedol

Podlediad Datblygu Cymunedol

Podcast and blog about community development

Geirda

Mae Pedryn yn rhoi gwasanaeth effeithiol a chefnogaeth ddi-ffwdan sy'n cynnig tawelwch meddwl bob amser.

Cwmni sydd o hyd yn cynnig gwasanaeth hynod o drylwyr, effeithiol a chywir, a hynny mewn ffordd cwrtais a ddi-lol.

Wyn o gwmni Pedryn sydd wedi bod yn gyfrifol am fy ngwefan o’r cychwyn cyntaf a mae ei wasanaeth wastad wedi bod yn brydlon a thrwyadl tu hwnt. Mae ganddo amynedd dibendraw pan yn delio hefo fy llu cwestiynau pitw man ac yn bwrw iddi gydag ewyllys da, er mwyn cael y maen i’r wal a chynhyrchu gwefan sy’n cael ei edmygu’n fawr gan nifer o fy nghydymgymerwyr.