Portfolio

Troedio Reflexology

Troedio Reflexology Service

A responsive website for a Reflexology Service located in Caernarfon, Gwynedd. Information was presented in an accessible way. For instance, extensive use was made of…

Read More »
Troedio Reflexology

Gwasanaeth Adweitheg Troedio

Gwefan ymatebol i wasanaeth Adweitheg wedi ei leoli yng Nghaernarfon.  Cyflwynwyd gwybodaeth mewn ffordd hygyrch. Er enghraifft gwnaed defnydd helaeth o “toggles”, sy’n caniatáu i…

Read More »
Glen Devon Residential Home

Cartref Preswyl Glen Devon

Gwefan ymatebol i cartref preswyl Glen Devon yn Rhyl. Defnyddiwyd nifer helaeth o ddelweddau er mwyn dal ysbryd y cartref. Cynhwysir blog yn y dudalen…

Read More »
Waterwise Marine Training

Waterwise Marine Training

A responsive website for a company based in Porthmadog that provides training in the handling of powerboat and personal watercraft (jet skis). Course information was…

Read More »
Waterwise Marine Training

Hyfforddiant Waterwise Marine

Gwefan ymatebol i gwmni wedi ei leoli ym Mhorthmadog, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol i jet sgiwyr a defnyddwyr cychod pŵer. Cyflwynwyd gwybodaeth ar ffurf “toggle”…

Read More »
PAWB People against Wylfa-B

People against Wylfa-B

An existing WordPress website was completely revamped to be responsive and to present accessible arguments against the establishment of a new nuclear power plant at…

Read More »
PAWB People against Wylfa-B

Pobol Atal Wylfa-B

Gwefan WordPress oedd yn bodoli eisoes wedi ei ail-wampio i fod yn un ymatebol a hygyrch i cyflwyno dadleuon yn erbyn sefydlu pwerdy niwclear newydd…

Read More »