Polisi cwcis

Cyflwyniad

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd i’w defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan ddarperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, mae hyn yn aml yn golygu rhoi ychydig bach o wybodaeth ar eich dyfais, megis cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol, mewn ffeiliau bach a elwir yn gwcis. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol. 

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi drwy:

  • nodi’ch dewis iaith, fel nad oes dim rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith
  • i sicrhau bod digon o gapasiti, ac i gyflymu cyflwyno tudalennau gwe

Os hoffech ddarllen mwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli, yna ewch i wefan About Cookies.

Ein defnydd o gwcis

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n cytuno y gallwn ni roi cwcis ar eich dyfais.

Cwcis wedi’u gosod gan wefannau Trydydd Parti

Er mwyn cefnogi ein gwefan, efallai y byddwn yn ymgorffori lluniau, testun a chynnwys fideo o Twitter. Pan ymwelwch â thudalen gyda chynnwys wedi’i fewnosod o Twitter, dim ond ar ôl i chi glicio ar ddolen lle rydych chi’n rhoi’r awdurdodiad i Twitter i storio gwybodaeth trwy gwcis, y mae cwcis yn cael eu gosod.

Nid yw Pedryn yn rheoli cynnwys na’r defnydd o’r cwcis hyn. Dylech edrych ar dudalen cwcis wefan Twitter i gael mwy o wybodaeth am y rhain.

Mae’r wybodaeth a ddangosir isod yn cael ei chynhyrchu gan feddalwedd sy’n dogfennu ac yn rheoli’r defnydd o gwcis ar y wefan hon. Mae peth o’r wybodaeth a ddangosir yn generig (e.e. cyfeiriad at drol siopa) ac nid yw’n berthnasol i wefan Pedryn. Ymddiheurwn nad yw’r meddalwedd yn cyflwyno’r wybodaeth yn y Gymraeg.