Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd yma yn esbonio’r defnydd o wybodaeth bersonol adnabyddadwy mae gwefan Pedryn yn casglu pan fyddwch yn ymweld a www.pedryn.co.uk.

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.pedryn.co.uk efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd cyffredin a manylion am batrymau ymddygiad yr ymwelydd.

Rydym yn gwneud hyn er mwyn cael gwybodaeth am nifer yr ymwelwyr i wahanol rannau o’r safle. Rydym yn casglu’r wybodaeth yma mewn ffordd nad yw’n hunaniaethu unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i gael gwybod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r wefan hon gydag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn hollol agored am hyn. Byddwn yn ei wneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn esbonio’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud ag ef.

Cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, hoffwn eu gwneud yn rhwydd, yn ddefnyddiol ag yn ddibynadwy. Lle cyflwynir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, gall hyn weithiau olygu gosod symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain a elwir yn ‘cookies’. Ni ellir eu defnyddio i adnabod chi’n bersonol.

Bydd y darnau hyn o wybodaeth yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau i chi drwy:

  • ein galluogi i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • cydnabod ei bod hi’n bosib eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair, fel nad oes angen i chi wneud hynny ar gyfer pob tudalen ar y we.
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio’r wefan, fel y gall y wefan gael ei wneud yn haws i’w defnyddio, ag i sicrhau bod digon o faint iddo, ac er mwyn cyflymu darpariaeth tudalen ar y we.

Os hoffech ddarllen mwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys darganfod sut i weld pa gwcis sydd wedi eu gosod a sut i’w rheoli, yna ewch at wefan “About Cookies”.

Ein defnydd o gwcis

Mae’r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon wedi cael eu categoreiddio yn seiliedig ar y categorïau a geir yn y canllaw ICC UK Cookie.

Mae rhestr o’r holl gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yn ôl y categori isod.

Categori 1 Cwcis angenrheidiol

Mae’r cwcis yma yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, megis cael gafael ar ardaloedd diogel ar y wefan. Heb y cwcis hyn, ni all rhai gwasanaethau cael eu darparu.

Rydym yn defnyddio’r cwcis angenrheidiol canlynol ar ein gwefan:

Enw Cwci:
PHPSESSID (diwedd sesiwn)

Nodyn: mae’r testun tu fewn i’r cromfachau ar ôl pob enw cwci yn dynodi’r amser y bydd y cwci yn parhau ar eich dyfais. Er enghraifft mae “diwedd sesiwn” yn golygu bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Amcan y Cwci:
Mae’r cwci PHPSESSID yn gwella perfformiad y wefan. Nid ydyw yn dal unrhyw wybodaeth bersonol ynglŷn â’r ymwelydd.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o cwcis ar eich dyfais.

Categori 2 Cwcis Perfformiad

Mae’r cwcis yma yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau mae ymwelwyr yn mynd at fwyaf aml, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw’r cwcis yn casglu gwybodaeth sy’n adnabod ymwelydd. Mae’r holl wybodaeth mae’r cwcis hyn yn casglu yn agregedig ac felly yn ddienw, a dim ond yn cael eu defnyddio i wella sut mai’r gwefan yn gweithio.

Efallai y byddwn yn defnyddio’r cwcis perfformiad canlynol ar ein gwefan:

Enw Cwci:
_ga (2 blwyddyn), _gat (10 munud)

Amcan y Cwci:
Wedi eu gosod gan Google Analytics, mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i greu adroddiadau, sy’n caniatáu i ni wella’r gwefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ba ffynhonnell y daw’r ymwelwyr i’r wefan, a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i tools.google.com/dlpage/gaoptout

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o cwcis ar eich dyfais.

Categori 3 Cwcis gweithrediadol

Mae’r cwcis yma yn caniatáu i’r wefan i gofio dewisiadau a wnewch (megis eich enw defnyddiwr, iaith neu’r rhanbarth yr ydych ynddo) ac yn darparu nodweddion, gwell a mwy personol. Gall y cwcis yma eu defnyddio hefyd i gofio newidiadau a wnaethoch i’ch iaith, arddangos maint y testun, a rhannau eraill o dudalennau gwe y gallwch addasu. Gall gwybodaeth y mae’r cwcis yma yn casglu fod yn ddienw ac ni allant olrhain eich gweithgaredd pori ar wefannau eraill.

Rydym yn defnyddio’r cwcis gweithrediadol canlynol ar ein gwefan:

Enw Cwci:
qtrans_front_language (1 blwyddyn), euCookie (diwedd sesiwn)

Pwrpas y Cwcis:
Maer’ cwci qtrans_front_language yn cofnodi eich iaith ddewisedig fel nad oes raid i chi ail-ddewis hwn ar bob tudalen. Mae’r cwci euCookie yn cofnodi eich ymateb i’r neges am gyfraith cwci yr Undeb Ewropeaidd a ddangoswyd i chi ar eich ymweliad cyntaf â’r wefan. Nid ydy’r cwcis hyn yn dal unrhyw wybodaeth bersonol ynglŷn â’r ymwelydd.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o cwcis ar eich dyfais.

Cwcis a osodir gan safleoedd Trydydd Parti

Er mwyn cefnogi ein gwefan, efallai y byddwn yn defnyddio lluniau a chynnwys fideo gan wefannau fel Facebook a Twitter.
O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â dudalen gyda chynnwys yn gwreiddio o, er enghraifft, Facebook neu Twitter efallai y bydd yn cael ei gyflwyno gyda cwcis o’r gwefannau hyn.

Nid www.pedryn.co.uk sydd yn rheoli lledaenu’r cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan perthnasol trydydd parti i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Sylwch os nad ydych yn dewis analluogi cwcis yn eich porwr gwe rydych yn cytuno i ni eu defnyddio ar ein gwefan.

Defnydd o Wybodaeth

Pan fyddwch yn dewis yn wirfoddol rhoi eich manylion personol i ni,bydd y data personol y byddwch yn ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio i www.pedryn.co.uk yn unig ar gyfer eich darparu gyda’r wybodaeth neu’r gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdanynt.

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn eich gwahodd i gofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol ar yr un pryd (er enghraifft, rhestr bostio rheolaidd) – gallwch ddewis peidio â derbyn y gwahoddiad hwn.